ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน RDU :: จังหวัดลำปาง ::

มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด
6,045,885.42 บาท

ประจำเดือน 06-2019

มูลค่าการใช้ยา ED
6,001,563.42 บาท

ประจำเดือน 06-2019

มูลค่าการใช้ยา NED
73,131.75 บาท

ประจำเดือน 06-2019

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ
217,023.25 บาท

ประจำเดือน 06-2019

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
49,348.25 บาท

ประจำเดือน 06-2019

มูลค่าการใช้ยา NSAIDs
29,945.00 บาท

ประจำเดือน 06-2019