ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน RDU :: จังหวัดลำปาง ::

มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด
8,084,690.60 บาท

ประจำเดือน 08-2019

มูลค่าการใช้ยา ED
8,019,510.10 บาท

ประจำเดือน 08-2019

มูลค่าการใช้ยา NED
88,705.50 บาท

ประจำเดือน 08-2019

มูลค่าการใช้ยาปฏิชีวนะ
251,871.75 บาท

ประจำเดือน 08-2019

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
70,489.75 บาท

ประจำเดือน 08-2019

มูลค่าการใช้ยา NSAIDs
44,124.50 บาท

ประจำเดือน 08-2019