• ทีมพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดการใช้ยา RDU

  Admin ทุกโรงพยาบาล จังหวัดลำปาง


  เริ่มใช้ระบบ RDU

  RDU Running 030461

  Update Log

  010861 - ปรับปรุงพัฒนา จำนวนเงินการจ่ายยา

  300561 - ปรับปรุงพัฒนา EMR ประวัติการรับยา

  030461 - ปรับปรุงพัฒนา Function การประมวลผลครบทุกตัวชี้วัด

  160361 - ปรับปรุงพัฒนา Function การประมวลผลตัวชี้วัด ที่เหลือ

  090261 - ประชุมหาลือการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมดึงรายงาน RDU

  291160 - ประชุมติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบรายงาน